Engineering

L-inc combustion engineering and design
L-inc combustion engineering and design
L-inc combustion engineering and design
L-inc combustion engineering and design
L-inc combustion engineering and design
L-inc combustion engineering and design

Bij L-Inc® zijn we ervan overtuigd: engineering is enkel zinvol als er sprake is van een duidelijk gedefinieerd langetermijndoel. Niet ‘zomaar’ dus, wel binnen een vooraf afgelijnd plan-van-aanpak.

Onze kennis en ervaring situeert zich in verschillende specialisaties.

CFD (Computationele vloeistofdynamica)

Binnen deze tak van de vloeistofmechanica gebruiken we numerieke analyse en datastructuren om problemen met vloeistofstromen te analyseren en op te lossen. Onze ingenieurs ondersteunen u bij het nemen van beslissingen die uiteindelijk bijdragen tot gestroomlijnde processen met een positieve impact op milieu, mens en energiegebruik.

Warmte- en massabalans

Energiebalansen – specifieker de warmte- en massabalans – vormen een vaak delicate oefeningen, waarbij het zoeken naar een moeilijk evenwicht essentieel is om de beste verbrandingsoplossing voor u te ontwikkelen en te realiseren. Maatwerk in de oplossing vereist goed meetwerk bij de start.

Risico analyse

We zijn thuis in EU-regelgeving en de daarbij horende documentatie en rapportage. L-Inc® brengt samen met u eventuele risico’s in kaart en levert een onderbouwde risicoanalyse af. Zowel voor een ATEX-gevarenzone-indeling als voor functionele veiligheid (SIL) en prestatieniveau (PL), HAZOP of machinerichtlijn (CE) kan u bij ons terecht.

 

Energie-efficiëntie

Energie is – in wat voor vorm ook – een kostbare grondstof die we naar waarde weten te schatten. Dat houdt in dat we allereerst de potentiële energieverspilling en -verliezen elimineren. We gaan op zoek naar manieren om Co2-uitstoot te verminderen en helpen u bij de overgang naar schone energie. Tegelijk trachten we de invoer van energie en dus uw energie-afhankelijkheid te beperken.

 

contacteer ons zodat we samen kunnen optimaliseren

Duurzame waardecreatie maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid en die van onze klanten. We leveren een op maat gemaakte aanpak met kwaliteit en service als streefdoel.