Thermische naverbrander

Liquid Waste Combustor
Liquid Waste Combustor
Liquid Waste Combustor
Incinerator
Thermal Oxidizer

Ons meesterwerk voor vloeistoffen & afvalgassen

Thermische naverbranders vernietigen effectief 99,9% van de luchttoxines, geuren en vluchtige organische stoffen (VOS) en schadelijke luchtverontreinigende stoffen (HAP) die worden uitgestoten in industriële proces uitlaatgassen.

L-Inc® thermische naverbranders beheren verschillende procesparameters, zoals variabele analyse afvalstroom snelheden, calorische waarden, temperatuur en zuurstofgehalte.

USP:

  • Skid gemonteerd vermindert installatietijd en -kosten
  • Horizontaal of verticaal ontwerp
  • Onafhankelijke afvalprocesstromen kunnen apart of tegelijkertijd worden geïnjecteerd.
  • Verminderde Stikstofoxide (NOx) en Koolmonoxide (CO) uitstoot
  • Hoogwaardige vuurvaste bekleding en een minimale verblijftijd om de eliminatie van schadelijke componenten te garanderen

Typische toepassingen :

  • Verbruikte oplosmiddelstromen
  • Gechloreerde afvalstromen
  • Zwavelproduktie uitlaatgasstromen
  • Afval dat zouten bevat
  • Acrylonitril procesafval

Ideale oplossing in mengoperaties, tankontluchtingen en laadstations met variabele processtroomsnelheden en dampconcentraties.

Effectief VOS- beheer kan worden bereikt met behulp van efficiënte thermische verwerkingsinstallaties.

Downloads:
Brochure (4.16 MB)

qsdfqdsfqdsf

Thermische proces oplossingen

Petrochemie, olie-en gas, cement, mineralen, pulp-en papier, pharma, staal, tankopslag, afval & recycling, hernieuwbare energie... al deze typische industrieën hebben efficiënte, betrouwbare en…

Nox
reductie

We beschikken over de expertise om SNCR-deNOx (Selectieve Niet-Katalytische Reductie) injectiesystemen te ontwerpen en te installeren voor uw nieuwe of bestaande verbrandingsproces en dit te…

Regeneratieve thermische
naverbrander

Regeneratieve Thermische Oxidizers of naverbranders (RTO's) zorgen voor een efficiënte verwerking van VOS en andere verontreinigingen uit procesafvoersystemen, bij temperaturen tussen 800-900ºC…

Proceswarmte via
verbrandingskamers

Dankzij vele jaren ervaring, competentie en prestaties heeft Linc® verbrandingskamers ontworpen om het vereiste gasvolume te leveren bij de precieze temperatuur die nodig is voor uw proces. …

Warmte
Recuperatie

Ons systeemontwerp optimaliseert de bedrijfskosten en recupereert warmte om de brandstofbehoefte te verminderen. Of heb je behoefte aan warmte in je hoofdproces? Bij LINC benutten we onze …

Dampverwerkings
systeem

Recente regelgeving over zichtbare emissies, dampstraling, broeikasgassen en geluidsoverlast heeft de industrie weggeleid van open fakkelen en richting het gesloten dampverbrandingssysteem. Linc®'s…

contacteer ons zodat we samen kunnen optimaliseren

Duurzame waardecreatie maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid en die van onze klanten. We leveren een op maat gemaakte aanpak met kwaliteit en service als streefdoel.