Warmte
Recuperatie

Air heater
gas to gas heatexchanger
Heat exchanger tubes
Waste into energy
Stoomrecuperatie
Economiser
Jouw energie, onze zorg !

Ons systeemontwerp optimaliseert de bedrijfskosten en recupereert warmte om de brandstofbehoefte te verminderen.

Of heb je behoefte aan warmte in je hoofdproces? Bij LINC benutten we onze partnerschappen met de beste technologie op de markt!

Linc biedt een uitgebreid scala aan oplossingen voor warmteterugwinning voor thermische olie, warm water, water-glycol, warme lucht, stoom.

Warmtewisselaars voor:

  • afvalgasstromen (thermische naverbranders)
  • verbrandingslucht (gestookte verwarmers en thermische naverbranders)
  • lucht opwarmen (ovens, fornuizen, ...)

 

Downloads:
Brochure (187.34 KB)

Thermische proces oplossingen

Petrochemie, olie-en gas, cement, mineralen, pulp-en papier, pharma, staal, tankopslag, afval & recycling, hernieuwbare energie... al deze typische industrieën hebben efficiënte, betrouwbare en…

Nox
reductie

We beschikken over de expertise om SNCR-deNOx (Selectieve Niet-Katalytische Reductie) injectiesystemen te ontwerpen en te installeren voor uw nieuwe of bestaande verbrandingsproces en dit te…

Regeneratieve thermische
naverbrander

Regeneratieve Thermische Oxidizers of naverbranders (RTO's) zorgen voor een efficiënte verwerking van VOS en andere verontreinigingen uit procesafvoersystemen, bij temperaturen tussen 800-900ºC. Een…

Proceswarmte via
verbrandingskamers

Dankzij vele jaren ervaring, competentie en prestaties heeft Linc® verbrandingskamers ontworpen om het vereiste gasvolume te leveren bij de precieze temperatuur die nodig is voor uw proces.  Directe…

Dampverwerkings
systeem

Recente regelgeving over zichtbare emissies, dampstraling, broeikasgassen en geluidsoverlast heeft de industrie weggeleid van open fakkelen en richting het gesloten dampverbrandingssysteem. Linc®'s…

Thermische naverbrander

Ons meesterwerk voor vloeistoffen & afvalgassen Thermische naverbranders vernietigen effectief 99,9% van de luchttoxines, geuren en vluchtige organische stoffen (VOS) en schadelijke…

contacteer ons zodat we samen kunnen optimaliseren

Duurzame waardecreatie maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid en die van onze klanten. We leveren een op maat gemaakte aanpak met kwaliteit en service als streefdoel.