LincoLEAN

Branders op zeer lage calorische brandstof (LHV)

Belangrijkste kenmerken:

  • Verbranding met hoge stabiliteit zonder ondersteuning van rijke brandstof
  • Ontworpen voor maximale thermische efficiëntie
  • Bereik: 1 – 60 MW
  • Prestatiegericht en operationele flexibiliteit
  • Aanzienlijke kostenbesparing

Lage LHV brandstoffen: hoogoven gas, cokesoven gas, pyrolyse gas, procesgas, ...

State-of-the-Art!

Branders die mager gas of restgas gebruiken, bestaan over het algemeen uit een aantal coaxiale kanalen of pijpen die zijn gerangschikt om een ring of ringen van brandstoffen te leveren die gecentreerd zijn op de as van de brander en vloeistoffen aan de branderneus leveren. Deze brandstoffen worden over het algemeen verdeeld in of rond de omtrek van een verbrandingsluchtstroom. Het doel van deze elementen is het bereiken van een voldoende brandstof-luchtmengsel om gelokaliseerde en gestabiliseerde verbranding bij de branderneus te bereiken.

Toepassing:

  • Staalfabriek, of elektriciteitscentrales die procesgas uit de staalindustrie verbranden
  • Warme of koude ovens, ketels, verbrandingskamers, afvalgasverbranders

Thermische proces oplossingen

Petrochemie, olie-en gas, cement, mineralen, pulp-en papier, pharma, staal, tankopslag, afval & recycling, hernieuwbare energie... al deze typische industrieën hebben efficiënte, betrouwbare en…

Nox
reductie

We beschikken over de expertise om SNCR-deNOx (Selectieve Niet-Katalytische Reductie) injectiesystemen te ontwerpen en te installeren voor uw nieuwe of bestaande verbrandingsproces en dit te…

Regeneratieve thermische
naverbrander

Regeneratieve Thermische Oxidizers of naverbranders (RTO's) zorgen voor een efficiënte verwerking van VOS en andere verontreinigingen uit procesafvoersystemen, bij temperaturen tussen 800-900ºC…

Proceswarmte via
verbrandingskamers

Dankzij vele jaren ervaring, competentie en prestaties heeft Linc® verbrandingskamers ontworpen om het vereiste gasvolume te leveren bij de precieze temperatuur die nodig is voor uw proces. …

Warmte
Recuperatie

Ons systeemontwerp optimaliseert de bedrijfskosten en recupereert warmte om de brandstofbehoefte te verminderen. Of heb je behoefte aan warmte in je hoofdproces? Bij LINC benutten we onze …

Dampverwerkings
systeem

Recente regelgeving over zichtbare emissies, dampstraling, broeikasgassen en geluidsoverlast heeft de industrie weggeleid van open fakkelen en richting het gesloten dampverbrandingssysteem. Linc®'s…

Thermische naverbrander

Ons meesterwerk voor vloeistoffen & afvalgassen Thermische naverbranders vernietigen effectief 99,9% van de luchttoxines, geuren en vluchtige organische stoffen (VOS) en schadelijke…

contacteer ons zodat we samen kunnen optimaliseren

Duurzame waardecreatie maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid en die van onze klanten. We leveren een op maat gemaakte aanpak met kwaliteit en service als streefdoel.